fbpx

Rūpēs par vides ilgtspēju, ir jāmaina ikdienas paradumi

Imants Kelmers, “CITRO” tīkla pārstāvis, “Latvian Retail Management” valdes priekšsēdētājs.

Mēs visi vēlamies dzīvot sakārtotā, drošā un tīrā vidē, vēl jo vairāk, vēlamies, lai tādā vidē dzīvo arī mūsu bērni un mazbērni. Tāpēc ir svarīgi jau šodien pieņemt lēmumus nākotnes vārdā un ieviest pozitīvus ieradumus ikdienā, kas ļauj rūpēties vides ilgtspēju un saglabāt “zaļāku” vidi nākamajām paaudzēm.

Vēl pirms Covid-19 pandēmijas Eiropas Savienība kā vienu no galvenajām prioritātēm izvirzīja “zaļā kursa” politiku, kas paredzēja, lai Eiropa kļūtu par dabai daudz draudzīgāku pasaules daļu. Viens no “zaļā kursa” uzstādījumiem ir atkritumu un līdz ar to arī piesārņojuma mazināšana.

Rūpes par vides ilgtspēju ir katra mūsdienīga uzņēmuma darbības pamatā, līdz ar to ir būtiski darba procesā rūpēties par ekoloģiskās pēdas samazināšanu ikdienas darbā, piemēram, domājot par energoefektivitāti un ieviešot videi draudzīgas iniciatīvas. Investējot energoefektivitātes uzlabošanā vai ekonomikas aprites principu ieviešanā, uzņēmums var būtiski samazināt savas izmaksas. Savukārt, izmantojot dabai draudzīgas mūsdienu tehnoloģijas — palielināt savu konkurētspēju un ietaupīt resursus, kā arī rezultātā iegūt lojālāku klientu, kuram ir svarīgi, lai uzņēmums rīkojas atbildīgi.

Depozīta sistēma ir vienīgais veids, kā padarīt apkārtējo vidi tīrāku, un mums, mazumtirgotājiem, ir būtiska loma šī mērķa sasniegšanā, jo sistēmas panākumi balstās uz mūsu pleciem jeb “kur iepakojumu iegādājies, tur iepakojumu arī nodod”. Mūsu kā mazumtirgotāja uzdevums ir ne tikai nodrošināt depozīta pieņemšanas punktu infrastruktūru, saņemt depozīta maksājumu no pircējiem un pieņemt atpakaļ izlietotos depozīta iepakojumus, attiecīgi atgriežot iepriekš veikto depozīta maksājumu, bet arī izglītot un atbalstīt mūsu pircējus par depozīta sistēmas darbības pamatprincipiem.

Vienlaikus, ir svarīgi apzināties, ka ilgtspējīgas depozīta sistēmas ieviešanā liela loma būs visas sabiedrības aktīvai līdzdalībai un ikdienas ieradumu maiņai, šķirojot un nodot iepakojumu depozīta iepakojuma nodošanas punktos. Rūpes par vidi ir visas sabiedrības kolektīva atbildība, lai mēs un mūsu bērni varētu dzīvot tīrākā un drošākā vidē. Esmu pārlecināts, ka kopīgiem spēkiem mēs varēsim samazināt vides piesārņojumā apjomu un padarīt apkārtējo vidi tīrāku.

Līdz ar šā gada 1.februāri “CITRO” tīkls pievienojas Latvijas depozīta sistēmai, atklājot vairāk kā 70 depozīta iepakojuma nodošanas punktus, kas ērti pieejami iedzīvotājiem Latvijas reģionos. Esmu pārliecināts, ka tas ne vien veicinās “CITRO”, kā ilgtspējīgi domājoša zīmola, attīstību, bet arī palīdzēs mums saglabāt konkurētspēju nākotnē, kad iepakojumu nodošana kļūs par pieprasītu pakalpojumu pircēju vidū. Lai gan mums šis būs jauns pienākums, ieguvumi būs daudz vērtīgāki, turklāt mēs nevaram aizmirst par galveno – ērtību nodrošināšanu mūsu pircējiem.

Depozīta pieņemšanas punkta izveide ir ieguvums ikvienam tirgotājam gan domājot par zīmola aktivitātēm vides ilgtspējas veicināšanai un “zaļāku rītdienu”, gan tīri praktiski rūpējoties esošo klientu lojalitātes stiprināšanu un jaunu “zaļi domājošu” klientu piesaistīšanu nākotnē. Igaunijas un Lietuvas pieredze liecina, ka iedzīvotāji priekšroku dod tiem mazumtirgotājiem, kas aktīvi piedalās depozīta sistēmas darbībā, nodrošinot depozīta iepakojuma nodošanas punktus.

Neskatoties uz to, ka daudzviet pasaulē, arī mūsu kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā, depozīta sistēma jau vairākus gadus veiksmīgi strādā, Latvijā tas ir jauns tik liela apjoma projekts, kura ieviešana ir ilgi gaidīts notikums vides ilgtspējas virzienā, lai veicinātu iepakojuma atgriešanu otrreizējai pārstrādei un mazinātu vides piesārņojumu. Tāpēc līdz šā gada 31.jūlijam ir paredzēts 6 mēnešu pārejas periods un veikalu plauktos atradīsies iepakojumi gan ar depozīta zīmi, gan bez tās. Līdz ar to, depozīta sistēmas ieviešanas procesā, būtiska loma ir informācijas apritei starp visām iesaistītajām pusēm, sabiedrības izglītošanai un vienotai izpratnei, ka Latvijas depozīta sistēmas pamatmērķis ir atkritumu samazināšana apkārtējā vidē. Tas viennozīmīgi ir viens no šobrīd svarīgākajiem Latvijas mēroga projektiem vides ilgtspējas veicināšanai un tikai kopīgiem spēkiem, mainot ikdienas paradumus, mēs varēsim samazināt atkritumu daudzumu un padarīt mūsu Latviju tīrāku.