fbpx

“Citro” pauž atbalstu “Depozīta Iepakojuma Operatoram”

Mazumtirdzniecības uzņēmumi “Elvi” un “Citro” parakstījuši nodoma protokolu ar “Depozīta Iepakojuma Operatoru” (DIO), tādējādi paužot atbalstu ražotāju pārvaldītai depozīta sistēmai. Uzņēmumi saredz DIO piedāvājumu kā efektīvu depozīta sistēmas modeli, kas atbilst visu iesaistīto pušu –  sabiedrības, ražotāju un tirgotāju – interesēm. Šāda izvēle izdarīta, balstoties gan uz citu valstu pozitīvo pieredzi, gan detalizēti izvērtējot depozīta sistēmas kandidātus. DIO ir atvērts sadarbībai arī ar citiem mazumtirdzniecības nozares pārstāvjiem.

Efektīvai depozīta sistēmas ieviešanai nozīmīgs faktors ir ražotāju ciešai sadarbībai ar mazumtirgotājiem, kas kontrolē gan pārdošanas, gan savākšanas puses pilnīgu pārredzamību no paša procesa sākuma. “Ražotāju, tirgotāju un sabiedrības intereses sakrīt – ir nepieciešama sistēma, kas ir efektīva un ērta visām iesaistītajām pusēm, turklāt ļoti būtiski, lai tā nesadārdzinātu produktus veikalu plauktos. Līdz ar “Elvi” un “Citro” atbalstu, spēsim nodrošināt vēl lielāku tirgus un nozaru pārstāvniecību, īstenojot visaptverošu pieeju depozīta sistēmas darbībā – no iepakojuma rašanās un uzpildes brīža, līdz pat tā pārstrādei un realizēšanai otrreizējā tirgū. Ar gandarījumu varam teikt, ka esam vēl vienu soli tuvāk tādai depozīta sistēmai, kāda tā ir arī citās valstīs, kuras tiek uzskatītas par vides aizsardzības pioniervalstīm,” stāsta “Depozīta Iepakojuma Operatora” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Abi mazumtirdzniecības uzņēmumi kā galvenās DIO priekšrocības izceļ piedāvātās sistēmas efektivitāti un ērtumu visām iesaistītajām pusēm. SIA “Elvi Latvija” komercdirektore Laila Vārtukapteine komentē: “Depozīta sistēma mazumtirdzniecības ikdienu ietekmēs ļoti būtiski, tāpēc ir svarīgi, lai tirgotāji paši piedalās lēmumu pieņemšanā par taras pieņemšanas procesu. Lai pielāgotos jaunajam darba modelim, mums būtu jāpārkārto viss – veikalu vide, kasu sistēmas, darbinieku pienākumi. Izvērtējot potenciālos sadarbības partnerus, pirmkārt, skatījāmies no klienta perspektīvas – kā panākt, lai depozītu sistēma ir skaidra un saprotama visiem, neatkarīgi no viņa izglītības, vecuma, dzīves vietas, paradumiem un prasmēm. Otrkārt, vērtējām tirdzniecības uzņēmumu praktisko iesaisti, resursus, kas nepieciešami sistēmas apkalpošanai un riskus, ar ko var nākties saskarties. Tieši šie apsvērumi mums ļāva izdarīt izvēli par labu DIO piedāvātajam darba modelim.”

Atbalstu DIO pauž arī mazumtirgotājs “Citro”, akcentējot DIO spēcīgās pozīcijas vietējo ražošanas uzņēmumu pārstāvniecībā. SIA “Latvian Retail Management” valdes priekšsēdētājs Imants Kelmers stāsta: Vides ilgtspējas attīstībā arvien lielāka nozīme ir aprites ekonomikas veicināšanai, kas paredz efektīvu resursu apriti. Mums, kā vietējam uzņēmumam, kam rūp vides ilgtspēja, ir būtiski iesaistīties un aktīvi līdzdarboties depozīta sistēmas ieviešanas procesā, tāpēc esam parakstījuši nodomu protokolu par sadarbības iespējām ar DIO. Redzam, ka atbalstu pauduši arī citi vadošie Latvijas ražošanas uzņēmumi, kas savā darbībā jau ieviesuši dažādus inovatīvus un videi draudzīgus risinājumus. Spēcīgu vietējo uzņēmumu un partneru atbalsts rada pārliecību, ka DIO piedāvātais darbības modelis un risinājumi būs efektīvi, pārdomāti un augstas kvalitātes.”